cover

Đối tác

Yamanaka tự hào là một phần của ngành công nghiệp đánh bắt thuỷ sản thịnh vượng của Sanriku và Tokuku. Chất lượng tuyệt vời của sản phẩm chúng tôi là kết tinh của môi trường nguyên sơ cùng sư cống hiến của chúng tôi hướng tới một nền sản xuất và nuôi trồng thủy sản bền vững, an toàn.

Là một trong những khu bảo tồn cá tốt nhất trên thế giới và cũng là một trong ba ngư trường hải sản lớn nhất trên thế giới.

FARM TO TABLE, FARM TO HOME: là 2 sứ mệnh lớn chúng ta phải thực hiện để mang lại giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng đầu cuối cũng như bảo về quyền lợi của người đánh bắt và nuôi trồng

 Sử dụng các công nghệ cấp đông chuẩn Sashimi và tư vấn các giải pháp bán hàng để đảm bảo: Hàng hóa k bị hao hụt, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn tối ưu

Cung cấp thông tin đầy đủ chuẩn xác nhất nhằm giúp các khách hàng có thể dễ dàng sử dụng sản phẩm

Nhà Phân Phối

Nhà phân phối Miền Nam

Nhà phân phối Miền Trung

Nhà phân phối Miền Bắc

Nhà hàng