Liên Hệ

0931 139 118

Địa chỉ: 35 Nguyễn Thiệu Lâu, Phường Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Email: haisannhatban@yamanaka-vietnam.com

Webiste: https://yamanaka-vietnam.com

Fanpage: facebook.com/HaiSanNhatBan/