SÒ ĐIỆP

– SCALLOP –

Được nuôi trồng ở những vùng nước giàu sinh vật phù du và khoáng chất, sò điệp Yamanaka phát triển nhanh và to hơn so với những vùng khác ở Nhật Bản. Sò điệp của chúng tôi được nuôi trồng với một phương pháp đặc biệt, trong đó từng con sò điệp được treo riêng lẻ trên những sợi dây thừng kéo dài từ mặt nước, nhằm hạn chế sự chuyển động của chúng nhưng vẫn đảm bảo được nguồn thức ăn và dinh dưỡng. Phương pháp này giúp sò điệp của chúng tôi nhiều thịt, mềm, ngọt và mọng nước hơn. Ngoài ra, nhớ chính sách quy hoạch vùng nguyên liệu một cách rõ ràng nên chúng tôi tránh được sự thu hoạch một cách cạn kiệt.

Ngoài quy trình nuôi trồng rất sạch và tự nhiên, sò điệp sau khi thu hoạch ngay lập tức được làm vệ sinh sạch cát hoàn toàn bằng bước biển tự nhiên, rồi được phân loại và tiến hành cấp đông theo công nghệ proton ở nhiệt độ -40 độ C vào tâm sản phẩm ngay khi sò điệp còn sống. Thời gian cấp đông chưa tới 10 phút và toàn bộ quá trình chế biến chưa đến 1 giờ giúp sò điệp và cồi đến tay người tiêu dùng vẫn còn tươi, đủ tiêu chuẩn ăn sashimi